ม่านริ้วสีใส กันฝุ่น / ลดเสียงรบกวน /ควบคุมอุณหภูมิ