ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN (เจ้าต้นตำหรับ)

ม่านพับจีบ (PVC FOLDING CURTAIN) 
เหมาะสำหรับห้องกันลม , กลิ่นและเสียง , ฝุ่นมลภาวะภายนอก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น โรงงานทำผงแป้ง ,โรงงานน้ำตาล , โรงงานสีข้าว หรือ สำนักงาน

กั้นไลน์ แบ่งโซน คลุมเครื่องจักร สนใจติดต่อ 097-040-5616