ม่านดำกันแสง / บริเวณไม่ต้องการให้มองเห็นข้างในม่านริ้วสีดำ สำหรับ กันแสง กรองแสง ห้องเชื่อม ห้องพ่นสี ห้องฟิล์ม หรือสถานที่ไม่ต้องการให้คนภายนอกเห็นภายใน ทึบ100%