ม่านอากาศขนาดใหญ่ สำหรับแรงลม 4- 6.50 เมตร

Visitors: 5,792,886