กั้นไลน์ผลิต / กันฝุ่น /กันแมลง / ห้องปลอดเชื้อ / ห้องซักล้าง